Markdubbeln, #1, medel

Markdubbeln, #1, medel

Start lördag eftermiddag 3 augusti. Markdubbeln #1 är en medeldistanstävling med tävlingsklasser och öppna klasser.
För mer information se Eventor

Banlängder

H85 2,0 Blå
H80 2,2 Blå
H75 2,5 Blå
H70 2,9 Blå
H65 3,2 Svart
H60 3,2 Svart
H55 3,5 Svart
H50 3,7 Svart
H45 3,9 Svart
H40 4,0 Svart
H35 4,1 Svart
H21 4,8 Svart
H20 3,7 Svart
H18 3,7 Svart
H16 3,7 Violett
H14 3,0 Orange
H12 2,3 Gul
H10 2,0 Vit
D80 1,9 Blå
D75 2,0 Blå
D70 2,2 Blå
D65 2,5 Svart
D60 2,5 Svart
D55 3,2 Svart
D50 3,3 Svart
D45 3,5 Svart
D40 3,7 Svart
D35 3,7 Svart
D21 3,9 Svart
D20 3,5 Svart
D18 3,3 Svart
D16 3,3 Violett
D14 2,9 Orange
D12 2,3 Gul
D10 2,0 Vit
Mycket lätt 2 2,1 Vit
Lätt 2 1,9 Gul
Lätt 4 4,0 Gul
Medelsvår 3 3,0 Orange
Svår 3 3,1 Blå
Svår 5 5,2 Svart
Inskolning 2,1 Grön
U2 2,1 Vit
U3 2,5 Gul
U4 3,0 Orange

Terrängbeskrivning

Terrängen består främst av brukad skogsmark med tydliga inslag av sankmarker.

Området nära arenan innehåller kulturmark samt ett tätare stignät jämfört med resten av kartan.

Kuperingen är svag till måttlig med en sluttning mot sydost som har ett långsträckt område med många större och mindre branter.

Framkomligheten är delvis begränsad Området består av många långsmala skiften med olika ålder på skogen som till stor del är barrskog med mindre inslag av lövskog.

Framkomligheten i sankmarkerna varierar kraftigt. Vissa är tuviga och på flera ställen växer högt ris som är markerat med stående grönt linjeraster men det finns också områden som är lättlöpta för att vara sankmark.